Wiadomości branżowe

Lokalne Akademie Informatyczne

Do programu Lokalnych Akademii Informatycznych (LAI) dołączyła kolejna instytucja edukacyjna - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. W całym kraju działa już 121 LAI. [email protected] stworzyła program Lokalnych Akademii Informatycznych we współpracy z wiodącymi światowymi firmami. Jego podstawą jest przedsięwzięcie Cisco Systems: „Cisco Networking

Do programu Lokalnych Akademii Informatycznych (LAI) dołączyła kolejna instytucja edukacyjna – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. W całym kraju działa już 121 LAI.

[email protected] stworzyła program Lokalnych Akademii Informatycznych we współpracy z wiodącymi światowymi firmami. Jego podstawą jest przedsięwzięcie Cisco Systems: „Cisco Networking Academy”. Do dziś do programu dołączyły 4 kolejne firmy (Sun Microsystems, Alma Internet, Apple, Novell). Program jest realizowany w ścisłej współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich.

Program Lokalnych Akademii Informatycznych (LAI) skierowany jest do młodzieży szkół średnich, absolwentów oraz bezrobotnych. Lokalne Akademie Informatyczne dają szansę zdobycia praktycznych umiejętności informatycznych, popartych rzetelnym przygotowaniem teoretycznym. Szkoły uczestniczące w programie przygotują absolwentów LAI do uzyskania uznawanych na całym świecie, prestiżowych certyfikatów zawodowych.

Warto podkreślić, że program LAI jest przedsięwzięciem non-profit. Żadna, z uczestniczących w projekcie organizacji, instytucji czy firm nie czerpie z tego tytułu zysków. Przy realizacji programu obowiązuje zasada montażu finansowego – program jest współfinansowany z różnych źródeł. Znaczący wkład w finansowanie programu mają uczestniczące w nim szkoły (samorządy) oraz współpracujące firmy. [email protected] wspólnie z partnerami dokłada starań, aby pozyskać dodatkowe finansowanie z polskich   i zagranicznych organizacji i instytucji na realizację niektórych zadań programu.

Program LAI wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych wymaganego na duża skalę przez rynek pracy. Jednocześnie jest ukierunkowany na pomoc w rozwiązaniu problemu bezrobocia młodzieży w regionach słabych gospodarczo (np. na obszarach wiejskich, na obszarach objętych restrukturyzacją przemysłu), powodowanego w znacznej części przez zbyt wolno zmieniający się system kształcenia zawodowego, dzisiaj w wielu wypadkach zupełnie nieprzystosowany do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji: www.interklasa.pl  

Źródło Fundacja – Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Żubrowisko w sercu puszczy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy