Wiadomości branżowe

2-dniowa wizyta edukacyjnego miasteczka “Planeta Energii” do wygrania

Wystartował ogólnopolski konkurs edukacyjny "Planeta Energii". Nauczyciele klas I-III szkół podstawowych mogą już zgłaszać swój udział w organizowanym przez Grupę ENERGA ogólnopolskim konkursie edukacyjnym "Planeta Energii", którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej. Na wykonanie

Wystartował ogólnopolski konkurs edukacyjny “Planeta Energii”.

Nauczyciele klas I-III szkół podstawowych mogą już zgłaszać swój udział w organizowanym przez Grupę ENERGA ogólnopolskim konkursie edukacyjnym “Planeta Energii”, którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej. Na wykonanie konkursowych zadań nauczyciele mają trzy miesiące. Do wygrania: 2-dniowa wizyta miasteczka “Planety Energii” w 10 miastach, książeczki dla każdego dziecka,  zabawki edukacyjne i film o elektrowniach wodnych na DVD.

W oparciu o otrzymane od Grupy ENERGA materiały dydaktyczne, nauczyciele zainteresowani udziałem w akcji do 31 grudnia 2010 roku muszą przygotować i przeprowadzić trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej. Zwycięskie klasy zostaną wyłonione na podstawie przygotowanych przez nich sprawozdań z przeprowadzonych działań, które należy przedstawić do 15 stycznia 2011 roku.

Wysłane do szkół zeszyty metodyczne dla nauczycieli “ENERGA przedstawia: W krainie prądu elektrycznego” zostały przygotowane przez mającą wieloletnie doświadczenie w publikacjach edukacyjnych Oficynę Wydawniczą MULTICO, według pomysłu i na zlecenie Grupy ENERGA.

Zeszyt metodyczny zawiera 6 szczegółowych scenariuszy lekcji.  W każdym z nich określone zostały: cele zajęć, przewidywane osiągnięcia, metody i formy pracy, potrzebne materiały pomocnicze, przebieg zajęć oraz sugerowana praca domowa. Scenariusze można modyfikować, wnosić własne pomysły, uwzględniając specyfikę swojego środowiska lokalnego oraz potrzeby i możliwości dzieci.

Scenariusze zostały wymyślone i napisane przez doświadczone metodyczki – Halinę Binkiewicz i Bożenę Sienkiewicz. Pani Halina Binkiewicz jest doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie fizyki i astronomii, wojewódzkim ekspertem fizyki w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej oraz autorką wielu publikacji metodycznych i sprawdzianów wiedzy na różnych poziomach edukacji. Pani Bożena Sienkiewicz jest liderem zespołu doradców nauk przyrodniczych, ekspertem w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej, edukatorem MEN oraz autorką wielu publikacji metodycznych, a także koordynatorką projektów edukacyjnych i grantów o tematyce ekologicznej.

A to już wiesz?  Ontrack Odzyskiwanie Danych prezentuje 10 najoryginalniejszych przypadków utraty danych na świecie w 2006 roku

Do zeszytu dołączona została płyta CD zawierająca materiały pomocnicze do lekcji, pytania sprawdzające, zdjęcia różnych obiektów energetycznych oraz film pokazujący łuk elektryczny.

Rozstrzygnięcie konkursu “Planeta Energii” nastąpi na początku marca 2011 roku. 10 zwycięskich klas wygra dla swoich szkół i miast wizytę “Planety Energii” – interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego. Na “Planecie” dzieci będą mogły uczestniczyć w interaktywnej zabawie, odkrywając niezwykły, zaskakujący świat energii elektrycznej i związanych z nią zjawisk. Na gości miasteczka będą czekały liczne atrakcje m.in. trójwymiarowy film o energii elektrycznej oraz ciekawe eksperymenty naukowe. Partnerem merytorycznym miasteczek będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Każdy uczeń zwycięskiej klasy otrzyma także książkę dla dzieci “ENERGA przedstawia: W krainie prądu elektrycznego”. “Planeta Energii” odwiedzi zwycięzców konkursu wiosną 2011 roku. Zapowiedzią atrakcji czekających na zwycięzców będą wizyty edukacyjno-rozrywkowego miasteczka w Płocku oraz Koszalinie, które odbędą się jeszcze w październiku tego roku.

W konkursie wyróżnionych zostanie 50 klas. Każdy uczeń z wyróżnionej klasy otrzyma książkę edukacyjną, edukacyjną zabawkę związaną z energią elektryczną oraz film na DVD z wirtualną wycieczką po elektrowni wodnej.

Nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych klas otrzymają specjalne certyfikaty poświadczające ich wkład w organizację akcji edukacyjnej nt. energii elektrycznej.

W konkursie przewidziane zostały także nagrody gwarantowane w postaci książki edukacyjnej dla każdego ucznia z klasy, w której nauczyciel przeprowadzi sześć lekcji na podstawie scenariuszy dostępnych w zeszycie metodycznym. Nauczyciele tych klas również otrzymają specjalne certyfikaty.

Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez serwis www.planetaenergii.pl. Na stronie internetowej znajdują się także szczegóły dotyczące konkursu, jego regulamin oraz zeszyt metodyczny dostępny online oraz w wersji do pobrania.

Patronem konkursu “Planeta Energii” są portale Sieciaki.pl, ZielonaLekcja.pl oraz Ekologia.pl.

***

Grupa ENERGA (www.energa.pl) dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Jest krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Posiada 45 elektrowni wodnych, do jej sieci przyłączone są liczne  elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Pozwala to Grupie realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych, która obecnie stanowi blisko 13 procent energii elektrycznej dostarczanej klientom spółki.

A to już wiesz?  Kuchnia Jak u Mamy, czyli Polki o swoich mamach ? badanie postaw społecznych

Świadczenie usług dla milionów odbiorców nakłada na Grupę ENERGA szczególną odpowiedzialność – zarówno za ludzi, jak i otoczenie. ENERGA od wielu lat angażuje się  w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu ENERGA dla Ciebie, który obejmuje działania wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W ramach programu realizowane są projekty sportowe, edukacyjne, proekologiczne, kulturalne oraz charytatywne.

Źródło Planeta Energii. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy